Jan 12, 2013

بیآید خود را بشناسیم


دوستان عزیز هیچ شخص فکر نکند اګر ما یک مقام دولتی را زیر انتقاد قرار بدهیم ګویا که او را توهین کرده باشیم ، یکی از اصول دیمکراسی است که باید ملت بالای کارکرد های مسولین خود ناظر باشد. ملت است که صلاحیت انتخاب مسولین خود را دارد و همین ملت است که مسولین فاسد و بی صلاحیت خود را از وظیفه ایشان برطرف میسازد، دوستان عزیز فکر میکنم مشکل در خود شخص نورستانی است، در بعضی عرف و عادات ما است، در فرهنګ ټوپک سالاری ما است و بالاخره در جامعه ما است . به نظر من شخص نورستانی یک شخصیت متناقض است، دو روی است، در خون شخص نورستانی عادات قبیلوی نهفته است و در جامعه قبیلوی انسان بسیار احساساتی برخورد می کند، وابستګی اش به قبیله اش بالای تحلیل های اش، بررسی اش و قضاوتش تآثیر منفی می کند. خلاصه اینکه یک شخص جنبه باز میباشد. در شخصیت نورستانی ثبات و استقامت دیده نمی شود. دوستان عزیز در عکس مشهور تمیم خان مردم پارون والی را بخاطریکه او یک شخصیت پسندیده شان است بالای شانه ها نمی کنند بلکه پشت اینکار انګیزه سیاسی و اجتماعی نهفته است. چون والی برخلاف خواست وکیلان نورستان توسط مارشال مقرر شد و اګر یادتان باشد قبلا مردم پارون نتوانستند کاندید خود را که ملا معمار بود در مقابل ملا محمد الله موحد  به پیروزی برسانند و انها به این نظر بودند که کاندید شان مستحق بود و همراهش ظلم شد. حالا یک فرصت بود آنها قهر و غضب خود را در مقابل مولوی موحد به استقبال ګرم تمیم خان اظهار کنند و اګر چند سال قبل برویم همین مردم در دوره پیش والی به ضدش مظاهره کرده بودند و والی بسبب این مظاهرات از وظیفه اش برکنار شده بود. حالا دوستان عزیز تناقض شخصیت نورستانی را ملاحظه کنید که چطور والی در دوره پیش آدم بی کفایت بود و حالا به یک شخصیت محبوب تبدیل شد و مورد استقبال ګرمی همین مردم قرار ګرفت. اینکار مردم بیانګر دو رویی و جنبه بازی مردم نورستان را نشان میدهد. این خوی و عادت در جامعه فیسبوکی نورستانیان هم دیده می شود، ما و شما همیشه در تحلیل خود جنبه باز هستیم، طرفداری خویش و قبیله خود را بدون اینکه او حق باشد می کنیم، و این یک مشکل و خلل بزرګ در شخصیت نورستانی میباشد. اګر نسل جوان و با سواد ما از اینګونه ذهنیت و تحلیل برخوردار باشد ،از مردم عوام نورستان چی ګله کنیم. ما شما کابل نشینان حق نداریم اګر به درد مردم عوام دوا نشویم حق شان را پیمال کنیم، ما حق نداریم به نام نورستان بلند منزل ها آباد کنیم، ما شما حق نداریم بوجی بوجی پول های نورستان را دوباره در طیاره به کابل بیآوریم، ما و شما حق نداریم به حقوق مردرم بیچاره نورستان بازی کنیم ، ما و شما حق نداریم در کابل نشسته بالای نورستان حکمرانی کنیم ، ما و شما حق نداریم پول های مردم نورستان را بخاطر دادن رشوت ها به مقامات بلند پایه کابل صرف کنیم. من به دوستان کابل نشین میګم که اګر اینقدر با استعداد هستید چرا استعداد و با کفایت بودن خود را در جامعه کابل ثابت نمی سازید؟ چرا حقوق سیاسی و اجتماعی مردم نورستان را در ساختار نظام سیاسی و اجتماعی افغانستان ثابت نمی سازیند؟ چرا ما یک وزیر، معین یا رییس نداریم؟ چرا انسان نورستان در مقامات بلند پایه دولت جای ندارد؟  چرا شخص نورستانی امروز نامش به فساد، بی سوادی و جنګ وابسته است؟  

دوستان عزیز ما و شما حقوق ثابت شده و داده شده خود را از خود مان ګرفته نمی توانیم سپس چی باشد که حقوق اضافی را از دولت مرکزی بخواهیم.  من از همه اولتر خود انسان نورستانی را سخت مورد انتقاد قرار میدهم، چطور می تواند یک انسان کابل نشین، دلهی نشین یا واشنټن نشین حقوق ایشان را بخورد، چرا مردم خاموش هستند؟ ایا مردم جرآت ګرفتن حقوق خود را ندارند؟ ایا مردم از وضعیت فعلی نورستان راضی هستند؟ ایا مردم از نظر فرهنګی، اجتماعی و روانی آماده هستند تا حقوق ایشان خورده شود؟

این سوال های هستند که من شخصا جوابش را تا الحال نیافتیم ولی اینقدر می فهمم که:  چیزیکه در دیګ است در کاسه می براید، شاید در دیګ ما موادی خراب است که وضعیت اجتماعی، سیاسی ، تعلیمی و .اقتصادی ما به ګونه وضعیت دشوار و مضطرب فعلی میباشد

چونش

چه صحنه مسخره، درد آور و خنده دار گریه آوریست
والی صاحب به کدام فعالیت بزرگ تان به دوش مردم هواخوری میکنین؟!


والي نورستان يا فرعون زمانبخاطر مسدود شدن راه ها؟! بخاطر موشک های پاکستانی بر سر مردم نورستان؟! بخاطر سر بریدن های عساکر و محصلین در بین راه؟! بخاطر اینکه در نورستان داکتر و دوای نسبتا کافی هم وجود ندارد؟! بخاطر اینکه روزانه ده ها مادر در جریان ولادت از نبود داکتر و دوا جان میدهد؟! بخاطر اینکه روزانه ده ها طفل با شکم گرسنه و یا نیمه سیر بدون مکتب و دوا و داکتر میباشد؟! بخاطر اینکه جوانان نورستان از نبود مکتب در لیلیه ها و اتاقهای کابل و دیگر ولایات زندگی مشقت باری را سپری میکنند؟! بخاطر اینکه دختران از نعمت سواد محروم و در دنیای بی علمی و بیخبر از پیشرفت های جهان بسر میبرند؟! بخاطر اینکه تا هنوز حتی ده فیصد سرک و موتر وجود ندارد و مردم فرسنگها راه را پیاده طی میکنند و مریض شان در راه جان میدهند و ده ها و صدها سوال دیگر هست که باید جوابگو مردم باشی؟؟؟؟


دوستان، هیچ شهروند ما حق ندارد که کسی را تمسخر کند و خدای نخواسته مورد توهین قرار دهد اما ما فعلا در زمانی ...نیستیم که مسله امپراطور و یا پادشاه باشد در این عکس بیشتر والی صاحب را به یک امپراطور ظالم تشبیه کرده که غلامانش او را بدوش میکشند اگر رسم و رواج چنین باشد باید والی صاحب بحیث یک فرد با سواد و روشنفکر و به اصطلاح مردم ما "کشور و جهان دیده" قبول نمیکرد که مردم او را به چنین شکلی استقبال کنند. هر قدر که به مردم ما خدمت کرده باشد و یا حتی خون ریختانده باشد حق ندارد که به دوش مردم هوا خوری کند! درست است که مردم ما بخصوص مردم ولایت نورستان از دولت و قوانین بدور است و در صلح و امنیت تا حدودی که دیگر ولایات بسر میبرند محروم اند و علاوه از جنایات طالبی داخلی خنجر طالبان پاکستانی را هم خورده اند اما به هیچ صورت عاقلانه و عادلانه نیست که از احساسات مردم خوب ما چنین استفاده های نادرست گردد! و این مهم نیست که دوستان ما کی هستند و از کدام ولایت هستند و یا خود را معرفی کنند یا نی مهم این است که همگی افغان هستیم و جز یک خاندان میباشیم فرقی نمیکند که یک پنجشیری از والی صاحب انتقاد کند و یا نورستانی تمام 34 ولایت حق دارد که کوچکترین ظلم که سر مردم صورت میگیرد شدیدا مورد انتقاد قرار دهد و یا اگر از بعضی دوستان دلیل چنین باشد که او برای مردم بسیار خدمت کرده است حق دارد این هم غیر منطقی میباشد چون وظیفه اش است باید خدمت کند هیچ دلیل موجه نیست که مردم قانع شود و قبول کند که والی صاحب دوران قرون وسطی را در وطن ما پیاده کند و این بنظر من بسیار شرم است به والی صاحب که قبول کرده! و ما نباید از هیچ فرد که حتی کاکای ما هم باشد اگر کدام اشتباهی را مرتکب میشود دفاع و پشتیبانی کنم! بخاطر که اشتباه یک نفر با صلاحیت زندگی هزارها فرد را به مخاطره می افکند.


ستاره دريايي

    

Jan 1, 2013

ګفتګوی ولسوالیهای نورستان

روز یکشنبه بتاریخ 5/13 /2012 نماینده های ولسوالیهای نورستان باهم یک نشست داشتند، این نشست در یک ظرف اثتثنای بخاطر بررسی مشکلات وچالشهای ولسوالیها برګذار شده بود، این مجلس در وقتی برګذار میګردد که نورستان به چالشهای امینتی ، فساد اداری و دیګر مشکلات ګوناګون مواجه میباشد . میزبانی این مجلس را مرکز ولایت پارون به عهده داشت، ساعت 2 بجه بعد ار ظهر همه مهمانان حاضر شدند ، همه نماینده ګان از راه های دور آمده بودند، بعضی از نماینده ګان چندین ساعت پیاده روی کردند تا اینکه به منزل خود رسیدند، بعضی از مهمانان در اسپ های خود سوار بودند واکثریت مهمانان پیاده بودند.
نماینده ګان ولسوالی واما از همه اولتر رسیده بودند ، چون ولسوالی متذکره نزدیک به مرکز بوده ویک سرک خامه این ولسوالی را به مرکز وصل می کند. نماینده ګان برګیمټال هم بعد از اینکه چندین ساعت پیاده روی کردند به سرک رسیدند و تا که به مرکز میرسیدند واقعا بسیار خسته شده بودند. نماینده ګان وایګل هم یک روز پیاده روی کرده خود را به مرکز رسانده بودند، برای نماینده ګان منډول، دوآب، و ننګراج هم این سفر بسیار زیاد خسته کن تمام شد بخاطریکه اینها تقریبا دو روز در موتر سفر کردند تا که به مرکز رسیدند، نماینده ګان کامدیش هم در این سفر تکلیفهای زیادی را متحمل شدند.
زمانیکه مهمانان وارد پارون شدند اهالی ولسوالی پارون با استقبال ګرم آنان را پذیرای  نموده و آغاز به بحث وګفت و شنود نمودند .
پارون : به همه برادران خیرمقدم می ګویم و امید وارم که در این نشست مشکلات  وچالشهای ولایت نورستان را با همه نماینده ګان ولسوالیها مطرح و مورد بررسی قرار بدهیم
همه نمایندهګان اظهار تشکری کردند و جلسه را به تلاوت چندی از ایات قرآن حکیم آغاز نمودند.
پارون : برادران ګرامی ګردهمای ما فقط بخاطر بررسی مشکلات و چالشهای نورستان میباشد، باید در این نشست همه چالشها را در فضای برادری تحت مطالعه قرار بدهیم و یاد آور میشوم که این جلسه بګونه ای یک خانواده و فامیلی است باید هرچه در دل داریم آزادانه اظهار کنیم. بدون شک نورستان یک ولایت نوساز است وعمر این ولایت عملا 11 سال میباشد وبه چالشهای زیادی روبرو است، ګردهمای ما چالشهای این ولایت را برملا میسازد و وقتیکه ما از مشکلات خود خبر شویم میتوانیم در قدم بعدی بخاطر رفع این چالشها فعالیت نمایم . برادران ګرامی جلسه خود را بشنیدن ګفته های نماینده منډول آغاز مینمایم.
منډول : برادران ګرامی تشکر از اینکه شما نماینده های مردم نورستان از ولسوالیهایتان زحمت کشیده بخاطر اشتراک در این جلسه آمدید ، واقعا این چانس خوبی هست که ما همه ګردهم آمدیم و مشکلات خود را در چوکاټ خانوادګی بررسی و تحقیق نموده برای حل آن کوشش می نمایم. برادران ګرامی نمی فهمم از کجا و چطور مشکلات ولسوالی منډول را آغاز نمایم، چنانکه شما همه آګاهی دارید ولسوالی منډول یکی از ولسوالیهای است که طی 10 سال اخیر از هر نوع توجه اداره محلی ولایت نورستان محروم مانده اند، این ولسوالی از هر نوع پروژه های نوسازی و باز سازی بی بهره و محروم مانده است، دوستان عزیر باید یاد آور شوم که ولسوالی منډول از 10 سال به اینسو فقط برای نام ولسوالی بوده، بودیجه ای برای ولسوالی داده نشده از معارف، قوماندان امنیه، و دیګر مدیریت های یک ولسوالی اثری دراین ولسوالی دیده نمی شود.
پارون : نماینده محترم ولسوالی منډول من بالای صحبتهای شما اعتراض دارم ، به ګفته مقامات ولایت در این ولسوالی همه مدیریت های ولسوالی فعال هستند و کار های خود را به خوبی پیش می برند، حالا ما ګفته های شما را تأیید کنیم یا ګفته های مقام ولایت را !
منډول : برادران ګرامی من مطمن هستم که اګر کدام یک تان این ولسوالی را زیارت کرده باشید هیچ به ګفته های ما اعتراض نخواهد کردید، ولی من باید برای شما این نقطه را واضحتر بسازم که بلی مقام ولایت در اوقات مختلف بعضی از هواداران خود را در پوست های مختلف تعین کرده است ولی این کارمندان پاهای خود را در این ولسوالی نماندند و همراه والی صاحب محترم در مرکز ماندند و یا در جلال آباد ماندند، تعین این ولسوالها و مدیر ها مبنی بر معامله سیاسی یا مالی صورت می ګرفت و وقتیکه این کارمندان تمام بودیجه مالی خود را میخواستند والی صاحب محترم آنها را برطرف می کرد و یک نفر دیګر را که شرایط و معامله مقام ولایت را قبول میکرد تعین می شد.
پارون : ګفته هایتان قناعت بخش است
منډول: پارون برادر من از شما پرسان می کنم که ایا شما در در مرکز اثری از پیشرفتی و انکشاف می بینند؟ ایا مقام ولایت در ماحول چند متری خود شاهد ګرد وغبار نیست؟
پارون:  حق با تو است ولی نباید در توقعات خود مبالغه کرد، و این را نباید فراموش کرد که نورستان یک ولایت نوزاد است و به توجه بیشتر حکومت مرکزی ضرورت دارد تا پرو‌‌‎ژه های انکشافی بیشتر به این ولایت آورده شود.
منډول: ولی من فکر می کنم اګر ما طی 10 سال اخیر جلو فساد اداری را می ګیرفتیم وضعیت ما به اینګونه خراب نمی بود .
پارون : من با تو کاملا موافق هستم که فساد اداری کنونی نورستان را فرو میپاشد، به هر حال منډول برادر  نباید وقت صحبت های دیګر دوستان را بګیریم  
منډول : صحیح است
نورګرام : در باره تشکیلات و پرسونل ولسوالی منډول معلوماتی دارید ؟
منډول : برادر ګرامی بسیار سوال خوب کردید، این سوال بیانګر فساد اداری ، سیاسی و مالی ولایت نورستان میباشد.
نورګرام : چطور ایا میشود که شما بیشتر در این مورد معلومات ارایه کنید؟
منډول : چرا نی من اصلا در این جلسه بخاطر شریک ساختن غم ها و مشکلات ولسوالی خود با شما جمع شدیم و در باره تشکیلات اداری ولسوالی برایتان بګویم که این ولسوالی از نګاه تقسیمات اداری به 23 مدیریت تقسیم ګردیده و پرسونل یک ولسوالی بیش از 500 نفر میباشد وفكر مي كنم همه ولسواليها دارای تشکیلات یکسان میباشند و مهمترین مدیریت ولسوالی عبارت اند از مدیریت معارف، حج و اوقاف ، احصاییه، زراعت ، عدلیه و قضای میباشند و علاوه از این تنها قومندان امنیه ولسوالی دارای 250 پرسونل میباشد. من بریتان به اطمنان و به دلایل قاطع ګفته می توانم که هیچ اثری از این مدیریت ها در ولسوالی ما دیده نمی شود چی باشد که فعالیت و کارکردګی های این مدیریت ها را مورد بحث قرار داد ، من شاهد هستم که هیچ والی ای از وضعیت این ولسوالی دیدن نکردند و این چلینج است اګر کسی ګفته های ام را دروغ ثابت بسازد .
پارون : ایا شما میدانید که تنها بودیجه قومندان امنیه یک ولسوالی چقدر است؟
منډول : اګر پرسونل قومندان امنیه یک ولسوالی 250 نفر باشد و هر نفر این تشکیلات به اوسط 10 تا 12 هزار افغانی را معاش بګیرند در یک ماه بودیجه شان به 3 ملیون افعانی میرسد.
پارون : ایا در این پول اعاشه و بدلیات مختلف شامل میباشند؟
منډول: نه خیر این عدد فقط از معاشات میباشد
پارون : حالا چرا والی صاحب محترم به ولسوالیتان توجه نمی کند؟
دوآب: امکان دارد که بخاطر بد امنیتی والی صاحب محترم نتوانسته توجه ای به منډول داشته باشد.
منډول : اولتر از همه شما برایم بګوید مسؤلیت امنیتی بدوش کی است ؟ دوم اینکه ایا کدام سرک در این ولسوالی اعمار شده . برایتان بګویم که تقریبا 2 روز پیاده سفر می کنیم تا به مرکز برسیم یا به یکی از ولسوالیهای دیګری . برادران ګرامی من برای شما اطمنان میدهم که از نګاه امنیت ما هیچ مشکلات نداریم ولی اګر مسؤلین ما مسؤلیت وظیفوی خود نشناسند ما غیر از فریاد و ګله دیګر چی کرده می توانیم؟.
وایګل : حق با تو است منډول، ما هم از 2 سال به اینسو غیر از فریاد و ګله هیچ چیزی دیګری کرده نمی توانیم.
واما : برادر وایګل ایا ولسوالی شما هم فعال نیست؟
وایګل: بلی از 2 سال به اینسو ولسوالی ما هم فعال نیست
پارون: من فکر می کنم بعضی مدیریتهای شما فعالیت دارند و دیګر اینکه شما چرا طالبان را در میان خود جای داده اید ؟
وایګل : برادر برای معلومات شما باید بګویم که تنها مدیریت معارف واقعا فعالیت های خود را علی الرغم همه دشواریها ادامه داده است، ولی باید بګویم که اګر واقعا ولسوالی فعال می بود مدیریت معارف خدماتی خوبی و بهتررا به معارف خود ارایه می کرد، ثانیا شما ګفتید که چرا طالبان را جای دادید، برادران ګرامی بخاطر اینکه این موضوع را بهتر فهمیده باشیم بهتر است بعضی از معلوماتی این ولسوالی را برایتان ارایه کنم، دو سال پیش در این ولسوالی به تعداد 4 پایګاه نظامی نیروهای خارجی عرض وجود نموده بودند ، و پیش از آمدن نیروهای خارجی هیچ طالب مسلح وجود نداشت ولی بعد از اینکه قوای ناټو به مشوره بعضی از کارمندان بلند پایه نورستانیان در این ولسوالی پایګاه عسکری  خود را ساختند این ګام سبب شد تا ملا های منطقه و مردم عوام احساساتشان بر انګیخته شود، آمدن نیروهای خارجی باعث شد تا دشمنان وطن از احساسات این مردم بیچاره سو‌ء استفاده کنند.
رهبریت شبکه استخبارات پاکستان توانست این چنین زمینه را بخاطر برآورده ساختن اهداف و استراتیژی خود در افغانستان استفاده کند.
  واقعا که آوردن پایګاه های نظامی در دره وایګل یک خطا استراتیژی بود که امریکایهای و حکومت افغانستان مرتکب آن شدند و این امر بمثابه استهزا وتوهین  از فرهنګ و مردم نورستان بود وبدین سبب بود که روز به روز مخالفین دولت در این دره افزون ګردیدند و مخالفین به استفاده از احساسات مردم عوام به جنګ اغاز نمودند و یکبار دیګر مردم عوام متحمل قربانیها بی موجب عملیات خارجی شدند و بالاخره نیروهای خارجی بعد از اینکه اضرار زیادی را متحمل شدند از ولسوالی وایګل بیرون شدند . خروج امریکایهای ها از این دره یک نقطه عطف بحساب میرود و بعد از خروج نیروهای خارجی حکومت افغانستان هم سیطره خود را از این ولسوالی از دست داد. باید یاد آور شوم که مردم عوام هیچ وقت مخالف دولت افغانستان نبودند وباید یاد آور شوم که مردم ولسوالی وایګل و همچنان همه مردم نورستان هیچ وقت جزء رژیم طالبان نبودند ولی سیاست های نا درست ، فساد اداری و فرستادن پایګاه های نظامی امریکای ها باعث شد تا مردم از حکومت فاصله بګیرند . بعد از اینکه حکومت سیطره خود را از این ولسوالی از دست داد مردم عوام شاهد نظام طالبانی بودند ، مردم عوام در قریه های خود شاهد پاکستانیان بودند که رهبریت مالی، سیاسی طالبان را به عهده ګرفته بودند، ګروه های مختلف طالبان بوجود آمدند و هر کدام این ګروه ها در پاکستان مدارکی مالی وسیاسی مختلف داشتند ولی هدف همه ګروه ها جنک با نیروهای خارجی و حکومت مرکزی افغانستان بود، برعلاوه طالبان محلی ولسوالی شاهد عرب ها وچیچنیان هم بود،  در طول دره چندین پوسته های امنیتی را ساختند و مردم عوام را به بهانه های ګوناګون آزار میدادند، جوانانیکه ریشهای ایشان کوتاه میبود دره زده میشدند، مهم اینکه هم وغم این طالبان ریش، پاچه، کولا ګردید مردم از این ګروه کدام توقعی زیادی نداشتند ولی طالبان بجای اینکه مشکلات مردم دره را حل نمایند برایشان باعث مشکلات ګوناګون شدند و همین سبب شد که مردم از این نظام هم فاصله ګرفتند.
حالا از کشیدن آمریکایها تقریبا بیشتر از یک سال ګذشت و حکومت مرکزی هیچ پلان برای ګرفتن این ولسوالی ندارد، باید یاد آور شد که به همکاری مردم عوام مدیریت معارف تا الحال فعالیت خود را توقف نداده است. حالا ولسوالی کاملا اماده است که تحت تصرف حکومت بیآید ولی حکومت مرکزی علی الرغم کوشش های شورای مردمی و وکلا نورستان بخاطر دوباره فعال ساختن این ولسوالی هیچ ګامی نمی بردارد.
برګیمټال: حالا سوال اینجا است که اګر زمینه برای ګرفتن ولسوالی آماده است سپس چرا حکومت در این راستا اقدام نمی کند ؟
وایګل : فکر می کنم مسؤلین اداره محلی نورستان آب را آلوده ساخته ماهی می ګیرند.
برګیمټال : میشود که موضوع را روشنتر بسازی ؟
وایګل: چرا نی، مقصدم این است که به فعال ساختن ولسوالی منفعت والی صاحب محترم و دیګر کارمندان ازبین میرود، حالا بودیجه ولسوالی از طرف حکومت مرکزی برای اداره محلی نورستان داده میشود، بعضی از کارمندان ولسوالی به نام در مرکز پارون بدون اینکه کدام وظیفه را اجرا کرده باشند معاش می ګیرند، والی صاحب محترم میتواند که همه بودیجه را نوش جان کند ولی از یکطرف می خواهد دزدی را همراه دوستاهایش شریک بسازد واز طرف دیګر بدینوسیله والی صاحب محترم راپور مالی را برابر میسازد. 
برګیمټال :  هدف تان این است که والی صاحب محترم نمی خواهد که ولسوالی فعال شود مثلیکه ولسوالی منډول را در حالت جان کندن مانده است.
وایګل: واقعا همینطور است
دوآب : ایا شما با من موافق هستید که فساد اداری ولایت نورستان باعث افزایش مخالفین شده؟
برګیمټال: صد در صد
پارون : برادر وایګل و منډول من همراه تان موافق هستم واقعا همه ګفته های شما یکا یک حقیقت دارد.
نورګرام: حق با شما است برادران ولی من می خواهم به یک نقطه اشاره کنم که به نظر من در پیشرفت یک جامعه بسیار مهم است.
واما: چی می خواهی بګوی؟
نورګرام : می خواهم بګویم که همیشه حق ګرفته می شود و بخاطر ګرفتن حقوق مدنی و سیاسی خود باید مبارزه کرد و اګر نی بخواب خود ادامه بدهیم حقوق ما خورده خواهد شد و در غیر آن  ګله ای نباید کرد، به اینکه ما خود ما زمینه دزدی و فساد را آماده ساختیم، در بین ما عواملی فساد چی سیاسی باشد چی مالی وجود داشت.
واما : نورګرام من کاملا با نظریه تان موافق هستم، ولسوالی ما هم بخاطر حفظ امنیت و وحدت ولسوالی قربانی و مشکلات زیادی را متحمل شده است.
منډول : نورګرام برادر ایا شما هم برای ګرفتن حقوق خود مبارزه کردید ؟
نورګرام: اګر کسی حقوق سیاسی و مالی ما را بخورد ما در مقابلش ایستاده خواهیم شد، مبارزه خواهیم کرد که در جامعه و ادارات خود مانع فساد شویم و اګر کسی حقوق ما را ندهد برای ګرفتن آن مبارزه خواهیم کرد.
وایګل : حالا ایا شما همه حقوق خود را ګرفتید؟
نورګرام : مقصدم این نیست که ما همه حقوق خود را ګرفتیم ولی این هم یک واقعیت است که ما تا حدی حقوق خود را ګرفتیم و برای حفظ آن تلاش و مبارزه می نمایم ، برای شما یاد آور شوم که ولسوالی نورګرام از لحاظ امنیت، نوسازی و بازسازی از دیګر ولسوالیهای نورستان در وضعیت خوبتر قرار دارد.
پارون: برادران ګرامی واقعا شما موضوعات خیلی مهم را ارایه کردید و ما امید واریم همه حاضرین و نمایندهګان نظریات خود را ارایه کنند تا در پایان مجلس به یک نتیجه ای مثبت برسیم.
اخیرا کامدیش آواز خود را کشید، همه مردم بی صبرانه متوجه صحبت های کامدیش شدند.
کامدیش: برادران ګرامی تشکر از اینکه شما بخاطر بررسی و حل مشکلات نورستان در این ګردهمای جمع شدید ، من ګفته های همه شما را خوب بدقت شنیدم واقعا که شما مشکلات اساسی نورستان را مطرح کردید و ما کدام ګفتنی های اضافی ندارم . فکر می کنم همه ولسوالیهای نورستان به مشکلات یکسان روبرو هستند. مثلیکه شما یاد آوری کردید ولایت نورستان فاقد یک اداره سالم میباشد، فساد اداری ولایت نورستان یکی از مهمترین چالشهای ولایت میباشد، به نظر من در این زمینه مسؤلیت اولی را از اوضاع فعلی رهبریت فعلی نورستان بعهده دارد، ایا به نظر شما کدام جهت دیګری وجود دارد که ما انګشت انتقاد را بسوی آن دراز کنیم ؟
پارون : بلی وجود دارند
کامدیش: کیها هستند؟
پارون: به نظر من هر آن عده کسانیکه در قضیه نورستان دخیل هستند مسؤل وضعیت فعلی نورستان بوده بالاخص وکلا ونماینده های ولایت نورستان، ایا این وکلا وظیفه نظارت خود را به خوبی اجرا کردند ؟ نه خیر
ایا نماینده ګان مردم نورستان بخاطر منافع ملی از اختلافات شخصی و از منفعت های منحصر به فرد خود ګذشتند؟ نه خیر
دوآب : ایا مردم عوام در وضعیت فعلی نورستان مسؤل نیستند؟
نورګرام: چرا نی، به فکر من مسؤلیت زیادی از وضعیت فعلی بدوش مردم عوام میباشد.
دوآب: چطور؟
نورګرام: بدلیل اینکه اګر مردم جلو فساد را می ګیرفتند ، اګر مردم حق ګو باشند ، اګر مردم بخاطر چند پول قضایای خود را نفروشند ما و شما در چنین وضعیت قرار نخواهیم داشت ، ولی به ګفته یک جامعه شناس اګر در بین خود مردم عوامل فساد و نقطه های ضعف وجود داشته باشد ګله ای از رقیبان و دشمنان نباید کرد، به معنی دیګر اګر خود مردم برای کارمندان فاسد چانس فساد را فراهم بسازند در این صورت باید اولتر بخاطر اصلاح و تغیر نفس و خانه خود بکوشیم تا چنین مشکلات صد راه جوانانیکه امروز برای بهبود ولایت نورستان دور از فامیل و اقارب شان زحمت میکشند و درس میخوانند نشود و در یک فضای پر از صلح و صمیمیت زندګی کنند و آینده درخشانی داشته باشند.
بعد از اینکه همه نماینده ګان ولسوالیهای ولایت نورستان در این ګردهمای  تقریبا 6 ساعت همه مشکلات و چالشهای خود را ارایه کردند در پایان جلسه نقاط مهمی جلسه را جمع اوری کردند تا برای حل این چالشها در اینده قریب فعالیت و مبارزه نمایند و جلسه به ذکر نقاط ذیل به پایان رسید.
·       باید همه مردم نورستان ازصلاحیت خود استفاده کرده بخاطر مبارزه علیه فساد سیاسی و مالی ولایت فعالیت کنند.
·       فساد اداری یکی از بزرکترین چالش ولایت نورستان شمرده میشود باید در حل آن کوشید.
·       مدیریت فعلی ولایت نورستان باید روش و سیاست های خود را بطرف انکشاف و پیشرف ولایت سوق دهد.
·       اګر مدیریت فعلی نورستان مسؤلیت وظیفوی خود را پیشبرده نتواند باید چانس رهبریت و مدیریت نورستان را برای نسل جوان بماند.
·       اګر مدیریت فعلی نورستان جلو فساد و پامال کردن حقوق مردم نورستان را نګیرد مردم عوام در مقابل شان شورش نموده آنها را بعد از قطع نمودن بروت های شان از قصر بیرون خواهند کردند.
·       وکلا و نماینده ګان ولایت نورستان باید بخاطر منافع نورستان اختلافات شخصی خود را یکطرف ګذاشته در وظیفه نظارت کارمندان ولایت کوششهای خود را هنوز هم زیاد تر بسازند.
·       همه مردم نورستان خصوصا جوانان تعلیم یافته نورستان باید از امراض تبعیض زبانی، قومی و منطقوی جدا اجتناب ورزند .
·       جمع از مردم ما که با پاکستانی ها برای خلق کردن نا امنی هم دست شده بزودترین وقت شناسای شده و بطرف آشتی و صلح دعوت شوند.

نويسنده : عبدالواحد نورستاني